• analiza wymagań klienta oraz ich modelowanie

• tworzenie specyfikacji technicznej

• projektowanie oraz wdrażanie systemów

• wsparcie techniczne

• pomoc w uzyskaniu norm ISO