W ramach outsourcingu oferujemy pełen zakres usług.


• wsparcie wiedzą i doświadczeniem w zagadnieniach informatycznych

• projektowanie, tworzenie i wdrażanie systemów komputerowych

• analiza bieżącego stanu zasobów sprzętowych i programowych w celu optymalizacji dalszych inwestycji oraz ustaleniu strategii na przyszłość

• opieka serwisowa nad oprogramowaniem, sprzętem oraz infrastrukturą sieciową

• wirtualizacja serwerów i stacji roboczych

• help-desk dla pracowników firmy

• audyty informatyczne

• archiwizacja i odzyskiwanie utraconych danych

• integracja systemów informatycznych, telefonicznych, zasilania, monitoringu, kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy

• sprzedaż sprzętu i oprogramowania

• tworzenie stron WWW

• wdrażanie oprogramowania dla służby zrowia, wsparcie posprzedażowe, rozliczenia z NFZ